Dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických i fyzických osôb
  • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
  • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia obstarávacích cien jednotlivých častí majetku
  • detailné analýzy daňových rizík
  • riešenie daňovej optimalizácie
  • …a veľa ďalšieho