Mzdy

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • vedenie mzdovej agendy zamestnancov
  • poradenstvo a konzultácie
  • mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní
  • prehľady a hlásenia pre Daňový úrad
  • komunikácia s úradmi
  • pracovné zmluvy a ďalšia administratíva